menu
members

KlankKleur

KlankKleur

Harmonie Schelle

De covid19-situatie zorgt nog steeds voor heel wat onzekerheid en onduidelijkheid. KlankKleur organiseren in deze omstandigheden is dan ook een (te) groot risico voor onze vereniging.

Enerzijds zijn er de snel veranderende voorwaarden om zo'n evenement te mogen organiseren en zelfs de vraag of ze in de komende maanden nog zullen mogen doorgaan. Anderzijds hebben we natuurlijk ook belangrijke financiële, gezondheids- en veiligheids-verantwoordelijkheden naar onze leveranciers, sponsors, publiek, muzikanten en leden.

Kortom, een heleboel vraagtekens die ons ertoe dwingen om deze editie van KlankKleur, tot onze grote spijt, te annuleren.

Dat neemt niet weg dat we heel graag een concert willen spelen. De werkgroep KlankKleur en het bestuur zijn dan ook aan het werk om een flexibel concept uit te werken zodat we, indien het toegelaten en verantwoord is, last-minute toch een veilig optreden kunnen organiseren volgens de op dat moment geldende richtlijnen.

Wij bedanken jullie alvast voor het begrip en we houden jullie uiteraard op de hoogte!

Vanwege bestuur en werkgroep KlankKleur